نهادهاى حاكم جمهوری اسلامی تاكنون اين قوانين را تصويب نكردند
نهادهاى حاكم جمهوری اسلامی تاكنون اين قوانين را تصويب نكردند

گروه مبارزه تامین مالی تروریسم مهلت دیگر به ایران را تمدید مى كند

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، بار دیگر چهار ماه به ایران فرصت داد تا  لوایح مربوط بهکنوانسیون‌های پالرمو ومقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند.

این گروه ویژه که مقر آن در پاریس است با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که در صورتی که ایران در این مهلت (تا فوریه ۲۰۲۰) کاری انجام ندهد، اعضای خود را به اتخاذ اقدام‌های مقابله‌ای علیه این کشور فرامی‌خواند.

در این بیانیه آمده است اگر تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ ایران کنوانسیون پالرمو وتامین مالی تروریسم را منطبق بر قوانین اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرساند، گروه ویژه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای را لغو خواهد کرد واز اعضایش و همه حوزه‌های قضایی خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ای موثری را اتخاذ کنند.

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین می‌افزاید کهکشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف باید با درخواست این کارگروه، اقدامات مقابله‌ ای را اجراکنند وهمچنین باید بتوانند به طور مستقل از اف‌ای‌تی‌اف، این اقدامات را انجامدهند.

اما مخالفان کنوانسیون‌های پالرمو ومقابله با تامینمالی تروریسم که عمدتا از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند، آن‌ها رااستعماری ومغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد‌نظر او می‌دانند.

آن‌ها نگرانند در صورت تصویب این لوایح، راه برای کمک مالی به سازمان‌هایی نظیر حماس وحزب‌الله بسته شود. همچنین می‌گویند با تصویب این دو لایحه، راه ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هم سد خواهد شد.

ایران از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت واین گروه در گزارش‌های سالانه‌اش از کشورهای عضو خواست علیه ایران تدابیری اتخاذ کرده ودر مراودات مالی وبانکی با این کشور اعمال کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa