در حالى كه سپاه پاسداران بودجه نظامی كشور را می ‌دوشد
در حالى كه سپاه پاسداران بودجه نظامی كشور را می ‌دوشد

گزارش: التماس ارتشی‌‌هاى ایران برای چندرغاز افزایش بودجه دفاعى

در حالى وزیر دفاع ایران، سرتیپ امیر حاتمی، به مجلس رفته وبه کمیسیون تلفیق گفته برای حوزه معیشت وراهبری نیروهای مسلح وبنیه دفاعی به بودجه نیاز دارد سپاه پاسداران بودجه نظامی كشور را می ‌دوشد.

به گزارش روزنامه "كيهان.لندن"، سرتیپحاتمی در توضیح نشست خود با اعضای یکی از کمیته‌های کمیسیون تلفیق گفته "یکباردیگر ضمن ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت بودجه دفاعی درخواست‌های بودجه‌ای خود رامطرح کردیم".

او تاکید کرده باید به حوزه دفاعی کمک شود ودر اینجلسه در مورد امکان این کمک ومنابعی که می‌توان برای آنها فراهم کرد، صحبت شد کهانتظار می ‌‌‎رود در کمیسیون وصحن مجلس تصویب شود.

این در حالیست که حاتمی ۲۶ آذر گفته بود، در لایحه بودجه دفاعی ۹۹ مسائل جاری، حقوق ومزایای شاغلین وبازنشستگان نیروهای مسلح، کسری‌‌ها وافزایشبه خوبی دیده شده وبا مسئله جدی روبرو نیستیم.

روح‌الله حضرت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی، ۱۹ آذر، با انتقاد از کاهش بودجه دفاعی در سال ۹۹ گفته بود "دولت با کاهش بودجه دفاعی درواقعرفاه نیروهای نظامی را کم‌اهمیت دانسته است. وانتظار عملکرد بهتر وامنیت بالا به ویژهدر مرزهای خود داشته باشیم بیهوده است".

در همين راستا، سوم دی‌ماه حبیب‌الله سیاری رئیسستاد ومعاون هماهنگ کننده ارتش به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان بلندپایه برایدومین بار طی دو هفته گذشته به مجلس رفتند وبه بررسی مشکلات ووضعیت اعتبارات بودجه‌ایپرداختند.

سیاری پیش از این، ۲۰ آذر، نیز به مجلس رفته وبا انتقاد از بودجه ارتش در سال ۹۹ آن را "ناچیز" خوانده بود. وی با بیاناینکه زیرساخت‌های ارتش متعلق به ۵۰ سال پیش است ونیازبه بازسازی دارد.

با وجود اینکه تعداد پرسنل ارتش ایران چهار برابرسپاه پاسداران است اما سهم اصلی بودجه نظامی ایران در جیب سپاه پاسداران می ‌رود وباتوجه به اینکه در بخش اقتصادی نیز رانت دارد کمتر به بودجه انتقاد می ‌کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa