ایران وتركيه، بيشترين آمار مبتلايان کرونا در خاورميانه را دارند
ایران وتركيه، بيشترين آمار مبتلايان کرونا در خاورميانه را دارند

گزارش: تا پایان اردیبهشت ‌بالا یک میلیون ایرانی کرونا می‌ گیرند

کارگروه تحلیل اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ایران سه سناریو مختلف درمورد بحران شيوع کرونا را بررسی می‌ کند. نتایج این سه سناریو که به میزان شدت قرنطینه بستگی دارد، به‌طور خلاصه می‌گوید که تا پایان اردیبهشت امسال دست‌کم ۸۱۱ هزار نفر ودست‌بالا یک میلیون و۱۶۰هزار ایرانی کرونا می‌ گیرند.

به گزارش روزنامه "شرق"، کارگروه اپیدمیولوژیوزارت بهداشت ایران که معتبرین کاگروه در این زمینه است ونتایج کارهایش معیار تعیینسیاست‌های کشور خواهد شد، می‌ گوید درصورتی‌که واکسن یا درمانی برای این ویروس پیدانشود حدود ۶۳ درصد ایرانیان به این ویروس مبتلاخواهند شد.

گزارش اين کارگروه نتیجه می ‌گیرد که "اولااپیدمی مذکور بسیار جدی بوده ونیاز به تمهیدات بلندمدت دارد. اما برای کنترل موجاول این بیماری، سیاست ایزوله‌کردن بیماران وافراد مشکوک و کاهش تماس‌های مردمتنها ومهم‌ترین عامل کنترل‌کننده است".

این گزارش همچنین درباره تعداد جان‌باختگان پیش‌بینی‌هاییدارد وتوضيح داد: "اگر متوسط میزان تماس افراد مبتلا ومشکوک از 20 اسفندماهدر سطح 25 درصد باشد، تعداد مرگ تجمعی تا انتهای اردیبهشت ماه، برای کل کشور، 13هزار و450 نفر خواهد بود.".

گزارش کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ایرانافزوده: "اگر سطح ایزولاسیون از 20 اسفندماه به 32 درصد برسد، تعداد مرگ تجمعیکشور به هشت هزار و630 نفر خواهد رسید. ودر حالت سوم هم اگر تلاش شود تا سطح ایزولاسیونبه 40 درصد برسد، مرگ تجمعی کشور شش‌هزار و30 نفر خواهد بود".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa