گزارش: حضور سپاه وبسيج در دانشگاه ها بدنبال سركوب اعتراضات دانشجويى
صدای دانشجویان منتقد، نسبت به حضور نیابتی نهادهای امنیتی در دانشگاه ها بلند است

گزارش: حضور سپاه وبسيج در دانشگاه ها بدنبال سركوب اعتراضات دانشجويى

پس از شركت دانشجويان دانشگاهى در تجمعات واعتراضات مردمى، نيروهاى سپاه پاسداران وبسيج به دنبال كنترل بر دانشگاه هاى سراسر كشور هستند تا موج اعتراضات دانشجويى را با كمک نیروهای نیابتی سركوب كنند.

به گزارش "ايران واير"، این روزها بسیارند دانشجویانی که به جرم همراهی با مردم یا مشارکت در تجمعات دیماه ۱۳۹۶ ویا آبانماه ۱۳۹۸ با پرونده های انضباطی مواجه شده اند وپرونده به دست از این نهاد امنیتی به آن نهاد امنیتی در رفت وآمدند.

در گفتوگو با دانشجويان متعدد نشان داده شد که صدای دانشجویان منتقد، نسبت به حضور نیابتی نهادهای امنیتی در بطن دانشگاه بلند است. نمایندگانی که حاشیه امن نامحدود ومصونیتی فراقانونی در برخورد با تشکل های دانشجویی مستقل دارند.

با نگاهی به روایت های متعدد دانشجویان در جریان تنش ها می بینیم در طول چند ماه گذشته برخورد قهری با تشکل های دانشجویی مستقل که به شائبه منتقد بودنشان، در پیچ وخم دریافت مجوز، آواره وسرگردان بوده اند، به شکل معناداری افزایش یافته است.

گزارش "ايران واير" به نقل از يكى از دانشجويان دانشگاهى گفت: "من یک فعال دانشجویی نیستم بلکه روزنامه نگار کنجکاوی هستم که بنا ندارد در این یاداشت کوتاه به تاریخچه سرکوب جنبش های دانشجویی، خصوصا بعد از جریان خردادماه ۱۳۸۸ بپردازد".

وى افزود: "سرکوبی که در طی این سالها، گاها با بازداشت، تهدید، محرومیت از تحصیل، اخراج وزندان های طویل المدت دانشجوی فعال همراه بوده یا به  برخورد حذفی تشکل های مستقلی انجامیده است که مصرانه در جریان دریافت مجوز ناکام بوده اند یا علیرغم داشتن مجوز، منحل شده اند".

دخالت سپاه وبسيج در دانشگاه هاى ایران بطور مثال در روزگاری فعالیت مشترک مثلث بسیج، انجمن اسلامی وسپاه در دانشگاه پلی تکنیک روشن مى شود كه با حضور دانشجو بنام محمدحسین قائد شرف به عنوان دبیر دفتر تحکیم وحدت، به اوج خود رسیده بود تا اینکه او به دانشگاه علامه طباطبایی أسباب کشی کرد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa