ايران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین اشتباها توسط دو موشک سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت
ايران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین اشتباها توسط دو موشک سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت

گزارش: سپاه از پروازهای مسافری به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد

تعدادی ازمنابع مطلع در داخل وبیرون از ایران به ایران اینترنشنال گفته ‌اند که سپاهپاسداران در شب حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را آگاهانهمتوقف نکرد تا از آن به عنوان سپر دفاعی بازدارنده استفاده کند.

این منابع کهنخواستند نامی از آن‌ها برده شود روز یکشنبه ۲۲ دی‌ماه  به ایران اینترنشنال اظهار داشته ‌اند که تصمیمسپاه پاسداران مبنی بر عدم توقف پروازهای مسافربری در زمان عملیات نظامی علیه پایگاههای امریکا در عراق بخشی از یک تدبیر نظامی برای استفاده از هواپیماهای مسافربریدر حال پرواز به عنوان "سپری بازدارنده در برابر اقدام متقابل نیروهای امریکایی"بوده است.

روز شنبه امیرعلیحاجی‌زاده،‌ فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در یک نشست خبری در همین زمینهاظهار کرده بود که با وجود اخطار چندباره افسر اپراتور پدافند هوایی برای توقفپروازهای مسافربری این اقدام صورت نگرفت. او نیروهای مسلح را مسئول این اقدام عنوان کرد.

این مقام نظامیسپاه پاسداران تایید کرد که در شامگاه سه‌شنبه و ساعات اولیه بامداد چهارشنبه نیروهایمسلح و سیستم پدافندی در سراسر کشور در "بالاترین سطح آمادگی" و"شرایطجنگی" قرار داشته است. این همان زمانی بوده که هواپیمای مسافربری اوکراین ازسوی موشک زمین به هوای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت.

با این حال،پس از واکنش‌های گسترده به این موضوع در فضای مجازی واز سوی برخی نمایندگان مجلسحسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگاناظهار کرد که "سپاه پاسداران مسئول توقف پروازهای مسافری نبوده‌ است."

سیاوش امیرمکری،‌مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها وناوبری هوایی ایران،‌ در همین ارتباط اعلام کرده بود کهاین سازمان "اختیار لغو پروازها به دلیل شرایط امنیتی" را نداشته است ودستورآن باید از طریق مراجع دیگر به آن اعلام می ‌شده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa