مهمترین علت ناکامی ایران در صنعت هواپیماسازی "نداشتن دیدگاه تجاری ورقابت با بازارهای بین‌المللی" است"
مهمترین علت ناکامی ایران در صنعت هواپیماسازی "نداشتن دیدگاه تجاری ورقابت با بازارهای بین‌المللی" است"

گزارش: صنعت هواپیماسازی ایران ادعای بى اساس است

علی خامنه ‌ای،رهبر رژيم ایران در سالگرد دیدار همافران نیروی هوایی با آیت ‌الله خمینی،بنيانگذار جمهورى اسلامى، با شماری از فرماندهان وکارکنان نیروی هوایی ارتش دیدارکرده ومدعی شده صنعتهواپیماسازی ایران "امروز کل هواپیما را می‌ سازد".

به گزارش "ايرانواير" آقای خامنه‌ای درين دیدار گفته که صنعت هوافضای ایران در شرایط تحریم‌هاوتوقیف اجناس وکالاهای نظامی‌اش از سوی آمریکا، توانسته تهدید‌ها را تبدیل به فرصتکند.

ادعای خامنه ‌ای یک سال پس ‌از آنکه تهران از یک جنگنده به نام "کوثر" رونمایی کرد كه مدعى شد صنعت اين جنگنده "کاملا بومی" بوده است.

اما کارشناساننظامی هم سال گذشته پس از رونمایی از جنگنده کوثر همین گفتند که "این جنگنده یکنوع تقلید جنگنده F-5F Tiger II قدیمی آمریکایی است كه در سال ۱۹۶۰ توليد شده است.

جمهوری اسلامیپيش از اين از جنگنده دیگری بنام "قاهر- ۳۱۳" در سال ۱۳۹۱ رونمایی کرد ودر همان زمان هم گفته شد که این هواپیما "کپی بسیارارزان F-22 آمریکایی" است.

شايان بتذكراست كه جنگنده کوثر پس از "آذرخش" و"صاعقه" سومین هواپیمایجنگنده‌ای است که ایران مدعی ساخت آن است. با وجود اينكه بيشترين مناورهاى نظامىايران نشان مى دهند كه هواپيماهاى كشور عملكرد بسيار پايين دارند.

خبرگزاری مهرنیز در گزارشی که به بررسی ناکامی‌های جمهوری اسلامی در صنعت هواپیماسازی پرداختهوچنین نتیجه گرفته که مهمترین علت این ناکامی "نداشتن دیدگاه تجاری ورقابت بابازارهای بین‌المللی در مرحله طراحی وساخت بوده است".

جمهوری اسلامیایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت هوافضای خود کرده اما تنها توانستهصنعت موشکی خود را توسعه دهد،  وبر خلافادعای خامنه‌ ای، در زمینه صنعت هواپیماسازی به‌خصوص جت جنگنده پیشرفت‌های محسوسینداشته است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa