حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشنهاد شده در دولت آينده ابراهیم رئیسی
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشنهاد شده در دولت آينده ابراهیم رئیسی

گزارش ها: امیرعبداللهیان راه قاسم سلیمانی در سیاست خارجی را ادامه مى دهد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشنهاد شده در دولت آينده ابراهیم رئیسی، در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس تأکید کرد که سیاست خارجی ایران باید مطلقا "آسیا محور" باشد. برخی نمایندگان در دفاع از امیرعبداللهیان، وی را با قاسم سلیمانی مقایسه کردند.

عبداللهیان در تشریح برنامه‌ها ونظریات خود، از سیاست خارجی "متوازن" دفاع کرد وگفت: "سیاست متوازن یعنی اینکه باید اولویت‌های سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، که سیاست همسایگی وسیاست آسیا محور در مرکز آن قرار دارد را در نظر داشته باشیم، چراکه قرن ۲۱ متعلق به آسیا است".

به گفته امیرعبداللهیان، ایران در غرب آسیا "به دنبال نهادینه سازی دستاوردهای میدانی مقاومت" خواهد بود ودر شرق آسیا، توسعه روابط اقتصادی وبازرگانی با "قدرت‌های نوظهور اقتصادی" را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش راديوى "ار.اف.ای فارسى"، علی علیزاده، نماینده مجلس ایران که در دفاع از وزیر پیشنهادی سخن گفت، تأکید کرد که امیرعبداللهیان به "دوگانه میدان ودیپلماسی" معتقد نیست وبه "میدان" اولویت می‌دهد. اين نماینده نیز به امیرعبداللهیان لقب "حاج قاسم دیپلماسی" داد

اصطلاح "میدان ودیپلماسی" بعد از انتشار مصاحبه پرجنجال محمدجواد ظریف باب شد. او با اشاره به نقش قاسم سلیمانی گفته بود که در سیاست خارجی ایران، "میدان" (عملیات نظامی) به دیپلماسی می‌چربد.

شايان بتذكر است كه امیر عبداللهیان خود قبلا اعلام کرده بود که در سیاست خارجی راه قاسم سلیمانی را ادامه خواهد داد.

در راستاى تشريح انتخاب شدن عبداللهیان در سمت وزير امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی، گزارشى تهيه شده توسطـ یلدا امیری، نويسنده وتحليلگر گفت كه "عبداللهیان قدرتمند ترین وزیر کابینه رئیسی خواهد بود چرا كه وى ارتباطات گسترده‌ای با سپاه پاسداران وبیت رهبر دارد".

اين گزارش توضيح داد كه "انتخاب عبداللهیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه پیام روشنی به کشورهای عرب همسایه ایران است. او با سپاه قدس وگروه‌های شبهه نظامی مورد حمایت تهران موافق است".

به گفته اين گزارشى كه در سايت "زيتون" منتشر شد، "انتخاب امیرعبداللهیان با هدف دنبال کردن جدی سیاست‌های ایران در محور سوریه، عراق، یمن، لبنان ومنطبق بر استراتژی میدان نگران کننده است".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa