اهداف هکرها در اروپا، عمدتا سیاست‌مداران، مقامات دولتی، مشاغل دانشمندان ومحققان بوده‌اند
اهداف هکرها در اروپا، عمدتا سیاست‌مداران، مقامات دولتی، مشاغل دانشمندان ومحققان بوده‌اند

گزارش: هک شدن ۲۸ ‌سایت مربوط به وزارت ارتباطات ایران

"ايران واير" در گزارش چهارشنبه پنج وبيستم دى ماه منشر شد گفت كه سایت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ایران به اضافه سایت‌های استانی این وزارتخانه در مجموع ۲۸ سایت در یکشنبه ۲۲ دی‌ماه، به دست گروهی موسوم به #OP999 هک شده‌ اند.

گزارش "ايران واير" اشاره كرد كه"هنوز اطلاعات دقیقی درباره این حمله سایبری منتشر نشده است اما گروه#OP999 در اطلاعیه ‌ایکه روی این سایت‌ها قرار داده است آمده است "این یک هشدار جدی به تماممسئولان حکومتی، سیاسی ونظامی جمهوری اسلامی است. شماها که ۴۰ سال است با دروغ سیستماتیک، فساد گسترده وجنایت علیه شهروندان ایرانی ومردمدیگر کشورهای جهان ارتزاق کرده ‌اید".

اطلاعیه گروه هكرها افزوده است: "بدانید وآگاهباشید که یوم‌ الحساب برای پاسخگویی به اعمال خبیثانه‌تان بسیار نزدیکتر از آن استکه بتوانید تصور کنید. دیری طول نخواهد کشید که در دادگاه‌های صالحه، به پای میزمحاکمه ومجازات خواهید نشست. بدانید که مقاومت شما برای رویارویی با این موضوع،سرنوشتی جز مشابه قاسمی سلیمانی برایتان به بار نخواهد آورد".

بر اساس گزارش ماهنامه پیوست، اطلاعات دقیقی از اینحمله سایبری منتشر نشده است اما این سایت‌ها که ظهر روز ۲۱ دی‌ماه از دسترس خارج شده بودند به حال عادی بازگشتند. با این حال مسئولانوزارت ارتباطات برای جلوگیری از هرگونه حمله یا ایجاد مشکل دوباره، سرورهای خود راخاموش کرده بودند.

پیش‌تر وزير ارتباطات ایران، محمد جواد آذری جهرمی،در واکنش به هک‌های اتفاق افتاده در توییتر خود گفته بود که "رسانه‌ها از صحتحمله سایبری ادعایی به ایران پرسیدند. باید بگویم که مدتهاست ما با تروریسم مواجهیم.نه یک حمله، بلکه در سال گذشته ۳۳میلیون حمله را باسپر دژفا خنثی کردیم".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa