یک‌ سازمان بين المللي: در دو سال اخیر یک‌سوم قربانیان غیرنظامی افغانستان کودک بودند
یک‌ سازمان بين المللي: در دو سال اخیر یک‌سوم قربانیان غیرنظامی افغانستان کودک بودند

یک‌ سازمان بين المللي: در دو سال اخیر یک‌سوم قربانیان غیرنظامی افغانستان کودک بودند

سازمان بین‌المللی "نجات کودکان" در گزارشتازه‌ای درباره جنگ افغانستان نسبت به وضعیت کودکان در این کشور هشدار داده وگفتهاست در دو سال گذشته یک‌سوم کشته‌شدگانِ غیرنظامی کودک بوده‌اند واز هر ۱۰ کودک کشته‌شده، ۸ کودک قربانی مواد انفجاری شده ‌اند.

سازمان نجات کودکان در گزارش تازه خود افغانستان رابه‌عنوان یک منطقه جنگی، کشوری خطرناک برای کودکان دانسته وگفته است نزدیک به یک‌سومتلفات غیرنظامیان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در این کشور را کودکان تشکیل می‌دهند.

براین اساس، در افغانستان، در درگیری‌های نظامی واقداماتتروریستی سال ۲۰۱۸ میلادی، ۹۹۲ کودک کشته شدند که بیش‌تر آن‌ها قربانی مواد انفجاری شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز سه هزار و۱۷۹ کودک کشته شدند که ۲۵۱ نفر آن‌ها دختر بودند.

مجموع تلفات کودکان در سال ۲۰۱۷ میلادی در جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی افغانستان، یمن، سوریه، نیجریه وعراق، ۷ هزار و۳۶۴ نفر عنوان شده که افغانستان در صدر این کشورها قرار دارد. در این سال شمارکودکان قربانی در یمن یک‌هزار و۳۱۶ نفر، در سوریه یک‌هزارو۲۷۱ نفر، در نیجریه ۸۱۸ نفر ودر عراق ۷۱۷ نفر بوده است.

شمار کودکان کشته‌شده بر اثر شلیک موشک وخمپاره وانفجار نارنجک در افغانستان به نسبت بزرگسالان بیشتر بوده و۸۴ درصد مرگ‌و‌میر کودکان در سال‌های ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ ناشی از این انفجارها بوده است. این در حالی استکه مرگ ۵۶ درصد بزرگسالانِ غیرنظامی ناشی از ایناقدامات بوده است.

به‌گفته ، رئیس بخش افغانستان سازمان نجاتکودکان، اونو ون مانن، قوانین بین‌المللی به صراحت گفته‌اند که در جریان جنگ‌ها بایدتمامی طرف‌های درگیری اطمینان داشته باشند که به کودکان آسیبی نمی‌رسد، با وجود این،هر سال هزاران کودک افغان بر اثر انفجارها قربانی می‌شوند. او مسئول مرگ اینکودکان را طرف‌های درگیری اعم از نیروهای دولتی، نیروهای خارجی مستقر در افغانستانوگروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان دانسته است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa