از جمله تهدید اعضای خانواده روزنامه‌نگاران
از جمله تهدید اعضای خانواده روزنامه‌نگاران

“فشار ایران بر روزنامه‌نگاران در خارج عادی نیست”

فدراسیونبین‌المللی روزنامه‌نگاران درپی افزایش فشار رژيم جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگارانایرانی در خارج از کشور تاکید کرد که این فشار واز جمله تهدید اعضای خانواده روزنامه‌نگارانایرانی عادی نیست وباید به‌طور کامل متوقف شود.

بهگزارش "دويچه وله فارسى"، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در جلسه‌ایکه روز سه‌شنبه، ۲۶آذر، در بروکسل برگزار شد، ضمن شنیدن اظهارات شماری ازروزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی، راه‌های مقابله با تهدیدات نیروهایامنیتی وقضایی ایران را بررسی کرد.

همزمانبا اعتراضات سراسری در آبان ماه امسال  سرکوبخشونت‌بار این اعتراضات، که از جمله با قطع اینترنت در ایران همراه بود، قوه قضاییهونیروهای اطلاعاتی وامنیتی ایران، دور تازه‌ای از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی دررسانه‌هایی چون بی بی سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال ومن‌و‌تو را آغاز کردند.

درنشست فوق‌العاده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، که با حضور برخی از اعضای همینرسانه‌ها در پشت درهای بسته تشکیل شد، روزنامه‌نگاران با بیان اتفاقاتی که برای آنهاوخانواده‌شان رخ داده، خواستار رسیدگی مجامع بین‌المللی به نقض حقوق خود واعضای خانواده‌شانشدند.

اینروزنامه‌نگاران در عین حال تاکید کردند که به‌رغم تمامی دشواری‌ها وفشارها به کار خودبر اساس موازین حرفه‌ ای وشناخته‌شده بین‌المللی برای خبررسانی واطلاع‌رسانی به ویژهدر شرایط کنونی ادامه خواهند داد.

درسال‌های اخیر، مقامات قضایی وامنیتی جمهوری اسلامی، ضمن ضبط اموال شماری از روزنامه‌نگارانایرانی شاغل در خارج از کشور، اقدام به احضار، بازجویی و در مواردی بازداشت اعضای خانواده‌هایاین روزنامه‌نگاران کرده‌ اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa