ویروس کرونا در چین پديد آمد و شیوع آن به سرعت ادامه دارد
ویروس کرونا در چین پديد آمد و شیوع آن به سرعت ادامه دارد

یک مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در اصفهان پيدا شد

بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا"یکشنبه ۱۳ بهمن ابتدا مدیر روابط عمومی دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان، آرش نجیمی، از شناسایی وبستری ‌شدن یک مورد مشکوک به ابتلا بهبیماری کرونا در بیمارستان فارابی این شهر خبر داد.

او در گفتگو با ایرنا درباره جزئیات این خبر گفت:"یک بیمار با علائم تب وسرفه شنبه‌شب در بیمارستان فارابی بستری شده واز آنجاکه بیمار مذکور کارمند فرودگاه وبا گردشگران چینی در تماس بوده، برای رعایت احتیاطبه عنوان مشکوک به ابتلاء به بیماری کرونا، تحت مراقبت قرار گرفته است.

به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکیاصفهان نمونه‌گیری از این فرد انجام شده وبرای تشخیص به آزمایشگاه ویروس شناسیتهران ارسال شده است. اما ساعاتی بعد خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"به نقل از او از مرخص شدن فرد مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا از بیمارستان فارابیخبر داد.

براساس اظهارات سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبیمارستان با مشاهده بهبودی در شرایط جسمی بیمار، علائم پزشکی او را چک کرده واز نگه‌داشتن بیمار در قرنطینه تا ارسال جواب آزمایش ویروس‌شناسی از تهران صرف نظر کردهوبیمار را مرخص کرده است.

شیوع ویروس کرونا در چین به سرعت ادامه دارد وبرخیکشورها کار انتقال شهروندان خود، از دست‌کم کانون این بحران در شهر ووهان را دردستور کار قرار داده‌ اند. شمارمبتلایان به بیماری از ۱۴ هزار و۳۰۰ نفر گذشت.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa