زندانیان خارجی یا دوتابعیتی در ایران عموما یک اتهام مشترک دارند وآن هم "جاسوسی" است
زندانیان خارجی یا دوتابعیتی در ایران عموما یک اتهام مشترک دارند وآن هم "جاسوسی" است

یک کارشناس ایرانى: مشکل آمریکا این است که ولی فقیه ندارد

فواد ایزدی، کارشناس صدا وسیما در یک برنامه تلویزیونی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: "مشکل آمریکا این است که شورای نگهبان ندارد ومشکل دیگرش این است که ولی فقیه ندارد واگر فردی خواست در انتخابات دزدی بکند کسی نیست تا بتواند از رای مردم صیانت کند".

كاربران ایرانيان در شبكه هاى اجتماعى با اظهارات آقاى ایزدی واكنش داده واين اظهارات را مورد تمسخر وهم انتقاد قرار داده اند. از جمله كاربر بنام "آق حسينى" كه در توييتى نوشت: "دلیل این کندی شمارش آرا تو نوادا همین فقدان ولی فقیه وشورای نگهبان تو آمریکاست".

"فرشته" در پاسخ به اظهارات اين كارشناس با تمسخر گفت: "همین فرداست که روحانیون هم طرح میدن رساله رو باید ترجمه کرد ودر اختیار مردم آمریکا گذاشت. خمس وزکاتشان رو هم بفرست ایران".

"سالى" در توييتى نوشت: "به نظر من باید ولی فقیه و شورای نگهبان صادر بکنیم که وضع دنیا درست بشه". اين در حالى است كه "هادى محمدى" گفت: "اصلا شورای نگهبان وولی فقیه برای این هستن که جلوی رایی وانتخاب واقعی مردم رو بگیرن!".

اما یک كاربر ديگر درمورد بلاى رژيم ولى فقيه بر دوش ايرانيان نوشت: "ولی فقیه یه عنوان من درآوردی بیشتر نیست که چیزی جز دیکتاتوری به ارمغان نیاورده وتوهین مستقیم به آزادی، شعور، دموکراسی و…ایرانی بیشتر نیست پاسخ به هر اعتراض کوچکی مستقیما با شدید ترین واکنش یعنی مرگ همراه است".

شايان بتذكر است كه تعدادى از مهمترين مقامات رژيم  ایران از جمله رهبر، علي خامنه اى، ورئيس جمهور، حسن روحاني گفتند كه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا براى ایران مهم نيست وفرقى وجود ندارد كه كدام كسى درين انتخابات پيروز خواهد شد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa