کارگران مى ‌گویند کاش افغان بودیم که حداقل به عنوان یک مهاجر این بلاها سرمان می آید
کارگران مى ‌گویند کاش افغان بودیم که حداقل به عنوان یک مهاجر این بلاها سرمان می آید

با وجود شرایط کرونایی.. ایران از کارگران سیستان وبلوچستان حمایت نمى كند

دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان وبلوچستان، حسینعلی اکبری از عدم دادن دولت ایران هيچ بسته حمایتی برای کارگران اين استان خبر داد ودرمورد تبدیل شدن موضوع عدم تعیین دستمزد کارگران به نارضایتی عمومی هشدار داد.

حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزارى "ایلنا" درباره آخرین وضعیت کارگران استان سیستان وبلوچستان در شرایط کرونایی، گفت: "تاکنون هیچ‌گونه بسته حمایتی برای این کارگران وبه خصوص کارگران روزمزد از سوی دولت در نظر گرفته نشده است".

وى افزود: "قول اول اردیبهشت را برای کمک معیشتی کارگران را داده‌اند که البته باز هم چشم مان آب نمی خورد در این خصوص اقدامی انجام شود".

اکبری با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در سال 99، افزود: "متاسفانه این موضوع یک جو نارضایتی در بین کارگران استان به وجود آورده به طوری که از شرایط موجود احساس ناامیدی کرده ومی ‌گویند کاش افغان بودیم چرا که آنوقت خودمان را قانع می کردیم که حداقل به عنوان یک مهاجر این بلاها سرمان می آید".

دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان وبلوچستان در ادامه گفت: "ما کارگران همیشه توسری خور بوده‌ایم وامسال شرایط مان از آنچه که بود بدتر شد ومسئولان کشوری به داد کارگران برسند که خدای نکرده این موضوع به نارضایتی عمومی تبدیل نشود".

اکبری درمورد نارضایتی عمومى اشاره كرد كه "کارگران استان سیستان وبلوچستان نه به صورت تجمعی ولی در فضای مجازی کاملا از شرایط به وجود آمده ابراز نگرانی وناامیدی می کنند".

وی گفت: پیشنهادم می ‌کنم مسئولان نظام به خصوص قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند واگر حق با ما است نسبت به احقاق آن به جامعه کارگری کمک کنند واگر حقی نداریم توجیه ‌مان کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa