آمار خودکشی در بین زنان ودختران در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه وکردستان بسیار بالا است
آمار خودکشی در بین زنان ودختران در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه وکردستان بسیار بالا است

با گستردگى “فقر وناامیدی”.. نگرانی از رواج خودکشی در میان دختران ایران

خالد توکلی، جامعه شناس ضمن واکاوی عوامل بروز خودکشی در استان‌های غربی ایران از گستردگى فقر وناامیدی بين نوجوانان خبر داد ودرمورد از رواج خودکشی در میان دختران هشدار داد.

توکلی گفت: "فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی ودر یک سال اخیر هم بیماری کرونا باعث شده خشونت‌های خانوادگی افزایش یابد به طوری که این خشونت‌ها در بالا رفتن آمار خودکشی در استان‌های غربی وبویژه در بین دختران بروز ونمود نگران کننده ای داشته باشد".

توکلی در گفت‌وگو با خبرگزارى "ایلنا" اشاره كرد كه "خودکشی زنان در مناطق غرب کشور سابقه طولانی دارد واگر آمار خودکشی 20 سال گذشته این ناهنجاری بررسی شود؛ آمار خودکشی در بین زنان ودختران در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه وکردستان بسیار بالا بوده ودر صدر استان‌های کشور قرار داشته‌اند".

این جامعه‌شناس ادامه داد: "در سال‌های اخیر نیز نامساعد شدن وضعیت اقتصادی باعث شده خشونت های خانوادگی افزایش یابد که این خشونت‌ها می تواند در بالا رفتن آمار خودکشی در بین زنان ودختران شده که بیشتر آنان با مصرف قرص حلق آویز کردن به زندگی خود پایان می دهند".

وی گفت: "برخلاف روند جهانی که معمولا مردها بیشتر خودکشی می‌کنند آمار خودکشی زنان در ایران در حال افزایش است. همچنین خودکشی‌های خانوادگی رواج پیدا کرده واین یکی از مسائلی است که هم می تواند به خشونت خانوادگی وهم خشونت در جامعه مرتبط باشد که آمار خودکشی را افزایش می دهد وممکن است منجر به خودکشی های سریالی افراد جامعه شود".

این جامعه شناس ادامه داد: "عوامل متعددی در رواج خودکشی تاثیر دارد که مهم‌ترین عاملی که باعث این اقدام می‌شود نا امیدی وبی اعتمادی نسبت به آینده واوج استیصال در زمان حال است. این در حالی است که بیشتر افراد جامعه نمی توانند به حداقل های زندگی دست یابند".

توکلی عنوان کرد: "متاسفانه اغلب رسانه‌ها به صورت تخصصی موضوع خودکشی را پیگیری وتحلیل نمی‌کنند در نتیجه احتمال دارد که وقتی آمار خودکشی یا اخبار مربوط به آن را منعکس می کنند به جای اینکه باعث پیشگیری وکاهش آمار خودکشی شود منجر به سریالی شدن وسرایت آن به سایر افراد جامعه شود".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa