تحقیق دولتى: افسردگی در بین جوانان ودانشجویان ایران گسترش يافت
دانشجویان آینده‌ای چندان روشن وامیدبخش در برابر خود نمی‌بینند

تحقیق دولتى: افسردگی در بین جوانان ودانشجویان ایران گسترش يافت

نتایج رسمی یک تحقیق پلیس ایران گسترده بودن افسردگی وسایر آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان ودانشجویان كشور را تایید می‌کند. بر اساس يافته ها دانشجویان آینده‌ای چندان روشن وامیدبخش در برابر خود نمی‌بینند.

به گزارش "ایران وایر"، پژوهشنامه "نظم وامنیت انتظامی"، وابسته به پلیس، در تازه‌ترین شماره خود به موضوع این آسیب‌ها پرداخته وتلاش کرده رابطه افسردگی ۴۸ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها ومراکز علمی استان ایلام با "احساس ناامنی" را مورد بحث وبررسی قرار دهد.

گروهی از این دانشجویان که از حمایت‌های مالی خانواده برخوردارند، بخت این را می‌یابند که از ایران خارج شوند وآینده خود را در کشوری دیگر بسازند؛ اما همه دانشجویان از چنین امکان مالی برخوردار نیستند یا به دلایل متعدد، تمایلی به مهاجرت ندارند.

با این حال جوانانی که در کشور باقی می‌مانند، به ویژه دانشجویان، آینده‌ای چندان روشن وامیدبخش در برابر خود نمی‌بینند. امروز که معضلات تقریبا همه‌گیر شده، دانشجویان جوان وکم‌تجربه را نیز بی‌نصیب نگذاشته ونومیدی وافسردگی شمار قابل توجهی از آنها را به همراه داشته است.

نتایج یک تحقیق مربوط به سال ۱۳۹۰ البته می‌گوید نرخ افسردگی در میان دانشجویان استان ایلام بیش از ۷۶ درصد بوده است، اما تحقیقات تازه پلیس این نرخ را زیر ۵۰ درصد اعلام کرده است.

اغلب این دانشجویان با فشارها وانتظاراتی مواجه هستند که نسبت به آنچه در دوره دبیرستان تجربه کرده‌اند، گسترده‌تر وبیشتر وعمیق‌تر وپیچیده‌تر است. از فشار‌های فردی واجتماعی گرفته تا فشار‌های دولتی وحکومتی وناامیدی از آینده‌ای که تصویر مثبتی از آن پیش‌روی کمتر کسی در ایران است.

خروجی مجموع این عوامل ریز ودرشت در استان ایلام براساس تحقیق پلیس، منجر به افسردگی خفیف ۳۴.۴ درصد دانشجویان این استان شده است. ۱۲.۲ درصد دانشجویان هم دارای افسردگی متوسط و۱.۳ درصد هم دارای افسردگی شدید هستند.

در زمینه میزان ابعاد "احساس امنیت" دانشجویان، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ۶۳.۸ از دانشجویان در بعد جانی، ۴۴.۲ در بعد مالی، ۴۸.۷ در بعد سیاسی، ۵۸.۱ در بعد اخلاقی و۱۹.۶ درصد در بعد روانی "احساس امنیت" کمی داشته‌اند که همین مساله نیز در بروز "افسردگی" در میان آنها نقش بسزایی داشته است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa