ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به کرونا در منطقه را دارد
ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به کرونا در منطقه را دارد

روانشناس ایرانى: کرونا تهدیدی جدی برای سلامت روانی پرستاران است

پرستاران در دوران کرونا به علت سختی مضاعف کار، فوت بیماران ودوری از خانواده، بیش از پیش در معرض خطر آسیب‌های روانی قرار دارند.

به گزارش "ایلنا" به نقل از سازمان نظام پرستاری، مرتضی حاج بابایی، روانشناس، درباره آثار روانی فشار کاری پرستاران به خصوص بعد از کرونا گفت: "حدود دو سال از فراگیری پاندمی کرونا در سراسر دنیا می‌گذرد. در این بحران کادر درمان مخصوصا پرستاران تحت آسیب‌های روحی وروانی زیادی بوده‌اند".

این روانشناس ادامه داد: "شرایط پراسترس شیوع بیماری کرونا همزمان با کمبود نیروی پرستار وشیفت‌های طولانی مدت باعث شد، پرستاران علاوه بر خستگی جسمی فشار روحی وروانی زیادی را تحمل کنند".

وی گفت: "دوری از اعضای خانواده به خاطر ترس از ناقل بودن، افزایش فوتی‌های کرونا در بیمارستان‌ها وفعالیت در محیط پر از استرس بیمارستان به فرسودگی جسمی وروحی وروانی پرستاران منجر شد".

حاج بابایی افزود: "در مواقعی عادی استرس وفشار روانی به صورت موقتی ودر یک زمان مشخص به فرد تحمیل می‌شود وسریع پایان می‌یابد، اما در دوران کرونا پرستاران در معرض استرس‌های طولانی مدت وبدون زمان مشخص قرار دارند".

وی ادامه داد: "ضروری است سلامت روحی وروانی پرستاران بررسی شود تا در صورت مشاهده آسیب در آنان سریعتر پیگیری شده وتصمیمات مدیریتی همراه با ارائه خدمات مطلوب برای پرستاران در نظر گرفته شود".

حاج بابایی درباره تاثیر فشار روانی بر عملکرد پرستاران گفت: "پرستاران افزایش وسختی کار در محیط بیمارستان‌ها را، راحت‌تر می‌توانند تحمل کند، اما وجود استرس وفشار روحی- روانی سبب تحلیل رفتن توان وقدرت پرستاران شده ومقاومت آنان را از بین می‌رود".

وی اضافه کرد: "آسیب وفشار روحی وروانی برای پرستاران مسئله‌ای نیست که فقط در دوران کرونا برای جامعه پرستاری مطرح باشد. پرستاران قبل از بحران کرونا دچار آسیب‌های روحی وروانی بوده‌اند ودر این بحران به علت افزایش فوت بیماران، دوری از خانواده و شروع پیک‌های کرونا فرسودگی روحی وروانی آنان نیز افزایش داشته است".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa