مقام ايران: مردم پول‌هایشان را به بانک بسپارند
بانک

مقام ايران: مردم پول‌هایشان را به بانک بسپارند

دادستان پایتخت ایران، عباس جعفری دولت آبادی، از شهروندان خواسته پول‌های خود را به بانک بسپارند و در خانه نگهداری نکنند

دادستان تهران به رادیوی دولتی ایران گفته است اخیرادر يكي از پرونده‌های سرقت، سارقان از یک خانه توانسته بودند، ۲۵ میلیارد تومان پول نقد، طلا و دلار به سرقتببرند لذا مردم نباید این میزان پول نقد را داخل منزل نگهدارند، پس بانک‌ها برایچه به وجود آمده‌اند".

آقای جعفری دولت آبادی گفته "به مردم توصیهمی‌کنیم حرف دادستان شهر را بپذیرند و طلا و پول‌هایشان را به بانک‌ها بسپارند چراکه در صورت سرقت، ردیابی این وجوه مشکل است".

همزمان با تشدید بحران اقتصادی و افزایش فقر و بیکاریدر ایران، مقام‌های این کشور از افزایش آمار سرقت خبر می‌دهند.

کاهش پی در پی ارزش پول ملی، بحران در برخی ازموسسات اعتباری و ناتوانی از بازپرداخت سپرده های مالی شهروندان باعث شده که برخیبا هدف حفظ سرمایه، به جای سپرده گذاری در موسسات مالی و بانکی، بخشی از داراییخود را به صورت پول نقد از جمله ارزهای خارجی و طلا نگهداری کنند.

مقام های بانکی ایران ضمن تایید بحران در برخی بانک‌ها گفته‌اند که خطر ورشکستی هیچ بانکی را تهدید نمی کند. با این همه به دلیل ورشکستگی یا ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت سپرده‌های مردم، شماری از شهرهای ایران ماه ها صحنه اعتراضات مالباختگان بوده است بنابراین مردم پول‌هایشان را به بانک بسپارند

ماه پیش رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفته بودکه در یک سال گذشته آمار سرقت از منازل ۱۹ درصد افزایشداشته است.

به گفته محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، به دلیل"شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها" سرقتافزایشیافته و بر اساس آمار قوه قضائیه و پلیس، پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر،سرقت در ردیف دوم جرایم در ایران قرار گرفته است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa