در ایران بر طبق قانون سقط جنین ممنوع است
در ایران بر طبق قانون سقط جنین ممنوع است

مقام ایرانى:‌ سالانه ۴۵۰ هزار سقط جنین انجام می ‌شود

محمدباقر لاریجانی، مشاور وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در ایران، پنجشنبه ۱۷ بهمن در هفتمین کنگره اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: "سالانه بیش از ۴۵۰ هزار سقط جنین قانونی وغیرقانونی در کشور انجام می ‌شود.

به گزارش سايت "راديو زمانه"، محمدباقرلاریجانی با دفاع از سیاست‌های حکومتی در قبال سقط جنین گفت: "جمهوری اسلامیایران تنها کشور اسلامی در جهان است که توانست این چالش را در چارچوب نگاه‌هایاسلامی، به خصوص برای سقط جنین پیش از سه ماهگی برای جلوگیری از زجر جنین تا حدودیحل کند".

از سوی دیگر عباس مسجدی‌آرانی، رئیس سازمان پزشکیقانونی در همین زمینه گفت بر اساس آمار غیررسمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی،سالانه حداقل حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشورانجام می ‌شود.

مسجدی‌آرانی این تعداد سقط جنین در سال را "زنگخطری جدی برای نظام سلامت" خواند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

در ایران بر طبق قانون سقط جنین ممنوع است، زناناز این حق محروم‌ هستند، وسقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازاتاست وضوابط آن د‌‌ر مواد‌‌ ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی وهمچنین د‌‌ر مواد‌‌ ۶۲۳ و۶۲۴ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد‌.

این جرم‌انگاری در شرایطی است که در قانون فعلی هیچتعریفی از سقط جنین وجود ندارد. سقط جنین در ایران تنها در شرایطی که "سقطدرمانی" نامیده می ‌شود، مجاز است.

اما به گفته فعالان زنان، غیرقانونی بودن سقط جنینباعث غیرامن بودن این فرآیند برای زنان شده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa