نيروهاي افغاني
نيروهاي افغاني

موفق شدن نيروهاي افغاني در كنترل كامل ولسوالي استراتژيك بالامرغاب از دست طالبان

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که نیروهاي امنیتي این کشور موفق شده تا "کنترل کامل" ولسوالي استراتژيك بالامرغاب را در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان، از نیروهای گروه تروريستي طالبان پس بگیرند.

در خبرنامه این وزارت که امروز شنبه هفتم فروردین/جوزانشر شد، آمده که شب گذشته نیروهاي طالبان از ولسوالي بالامرغاب به "طورکامل" پاکسازي وفرمانده پلیس وولسوال جدید براي این ولسوالي معرفي شدند.

وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهاي امنیتي اين كشور ۵۰ مین را که افراد گروه تروريستي طالبان در مغازه‌ها، مساجد وجاده‌ها کار گذشته بودند، خنثی کرده ‌اند.

در این خبرنامه تاکید شده که زندگي عادي در مرکز ولسوالي بالامرغاب آغاز ومردم دوباره به کارهای روزانه شان برگشته‌ اند.

درگیري میان طالبان ونیروهاي امنیتي افغانستان ازحدود يك ماه قبل آغاز وصدها نفر از جنگجویان طالبان به اين ولسوالي حمله کردند.

با ادامه درگیري نیروهاي امنیتي افغانستان تلفاتسنگین را در این ولسوالي متقبل شدند. بر اساس گزارش منابع محلي در يكي از اين درگیری‌هادست‌کم ۳۵ نظامي افغان کشته وبه همین تعدادافراد زخمي یا اسير شدند.

در راستاي مبارزه نيروهاي افغانستان با گروهتروريستي طالبان، يك انبار بزرگ مواد منفجره متعلق به طالبان در ولاست لوگر در عملیاتویژه نظامی توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان شنبه 27 آوریل کشف وضبط شد.

بر اساس اعلامیه ریاست عمومي امنیت مليافغانستان، اين عملیات ديروز جمعه 26 آوریل در ولسوالي خروار" ولایت لوگر ازسوي نیروهاي ویژه این ریاست انجام شد که در این عملیات، يك انبار بزرگ مواد منفجرهوتجهیزات منتسب به گروه تروريستي طالبان کشف وضبط شده است.

در این عملیات 16500 کیلوگرم مواد انفجاری، 10 سیتتلیفون موبایل، پنج دستگاه فرستنده مخابره ومقداري دیگر از تجهیزات جنگي گروهطالبان به دست نیروهاي امنیت ملي افغانستان افتاده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa