اتاق بازرگانی ایران قبلا اعلام كرد كه “سهم اقتصاد كشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است".
اتاق بازرگانی ایران قبلا اعلام كرد كه “سهم اقتصاد كشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است".

نتيجه نشستی درمورد اعتراضات آبان‌ماه: ۸۵ درصد مردم ناراضی ‌اند

اعتراضاتآبان‌ماه موضوع نشستی در تهران زیر عنوان "آتش زیر خاکستر" بود. یکی ازسخنرانان این نشست ضمن تأکید بر "افزایش مستضعفان" ونارضایتی "۸۵ درصد" ازمردم گفت، برای شهروندان ایرانی "نظام و دولت تفاوتی ندارند".

در این نشست که دیروز چهارشنبه ۲۷ آذر برگزار شد، یکی از سخنرانان ضمن اشاره بهنارضایتی اکثر مردم گفت، برای شهروندان معترض وناراضی فرقی میان دولت ونظام وجودندارد.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس ومعاون پژوهشی سابق مرکزبررسی‌های استراتژیک، با بیان اینکه "بر اساس نظرسنجی‌های علمی، اكثر مردمناراضی هستند" تأکید کرد، گرچه آنها "می ‌دانند که بیگانگان از اعتراض‌شاناستفاده می ‌كنند اما چاره دیگری ندارند".

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه"٦٢ درصد مردم خواستار گفت‌وگوی حكومت با معترضان هستند"، گفت: "انقلابما با وعده عدالت ایجاد شد اما امروز با پدیده انباشت وافزایش مستضعفان مواجهیم".

فاضلى با بیان اینکه "اكثر معترضین كسانی هستند كه ظرفیت شوک افزایش قیمت بنزین را ندارند وزندگی روزمره‌شان مختل می‌شود"، به افزایش بی‌عدالتی در ایران اشاره کرد وگفت: "این وضعیت بی‌عدالتی اگر هر چه جلوتر برود، عریان‌تر وخشن‌تر شود".

فاضلی در ادامه با بیان اینکه "۸۵ درصد مردم از وضعیت كشور ناراضی هستند وفرقی بینروحانی وفلانی نمی ‌گذارند"، گفت: "باید مسئولان بفهمند كه برای مردم،نظام ودولت تفاوتی ندارند، مردم می‌خواهند زندگی كنند و برایشان رییس‌جمهور و بقیهمسولان فرقی ندارند".

اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزیندر روز ۲۴ آبان‌ماه در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت ومجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهایامنیتی وانتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت وغیاب مطبوعات آزاد، با شدتاعتراضات را سرکوب کردند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa