دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد
دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد

نظرسنجی: بيشترين ايرانيان معتقدند اعتراضات تمام نشده است

اولین نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، از شهروندان تهرانی درباره اعتراضات آبان‌ماه منتشر شد ونشان داد كه افول جایگاه صداوسیما به عنوان منبع خبری مردم بود وشهروندان بر اين باورند كه اعتراضات تمام نشده است.

"اعتماد آنلاين" امروز پنجشنبه دوازدهمدى ماه گزارش داد داده‌هایی نظرسنجی نشان داد میزان امید در بین اقشار متفاوتجامعه کاهش يافته است. وهم یکی از مهم‌ترین نتایج این نظرسنجی افول جایگاه صداوسیمابه عنوان منبع خبری مردم بود.

60 درصد شهروندان تهرانی يعنى بیش از نصف حاضراندر این نظرسنجی، گفته ‌اند شبکه‌های اجتماعی، ماهواره، مطبوعات، دوستان وآشنایاناولویت‌های کسب اخبار آنها را تشکیل می‌دهند نه صداوسیما.

نکته مهم دیگری که در نتایج این نظرسنجی به چشم می‌خورد این است که اگرچه اعتراضات با افزایش قیمت بنزین کلید خورد، اما دغدغه اصلیمردم صرفاً بنزین نبوده است. نزدیک به 85 درصد از آنها، که اکثریت را شکل می ‌داد،نگران مشکلات کلان اقتصادی، بیکاری وناامیدی از آینده بودند.

نکته تامل‌برانگیز اینکه حدود 75 درصد، مردم رادر اعتراضات آبان‌ماه محق دانستند، اما در مجموع این اعتراضات را بی‌ نتیجه‌قلمداد می ‌کنند. 42 درصد معتقدند این اعتراضات نفعی برای کشور دارد در حالی کهفقط 41 درصد معتقدند این اعتراضات مسئولان را مجبور به اصلاح سیاست‌ها می ‌کند، 49درصد نظر مقابل این گزاره را دارند.

در نهایت ارزیابی این نظرسنجی 54 درصد مردم تهراناز حوادث آبان‌ماه این است که اعتراضات تمام نشده‌ ودر آینده ادامه خواهد یافت و29درصد دیگر می ‌گویند اعتراضات به پایان رسیده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa