نگراني "گزارشگران بدون مرز" از اعتصاب غذای سه روزنامه‌نگار زندانی در ایران
نگراني "گزارشگران بدون مرز" از اعتصاب غذای سه روزنامه‌نگار زندانی در ایران

نگراني “گزارشگران بدون مرز” از اعتصاب غذای سه روزنامه‌نگار زندانی در ایران

در راستاي سركوب رژيم آخوندها به آزادي بيانومطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج‌شنبه از اعتصاب غذای طولانی سهروزنامه‌نگار در زندان‌های ایران اظهار نگرانی کرد.

به نوشته گزارشگران بدون مرز، سهیل عربی، عکاسخبری، از بیش از بیست روز پیش و امیرحسین محمدی‌فر وساناز الله‌یاری، سردبیر وعضوتحریریه نشریه دانشجویی "گام"، از یک هفته پیش در اعتراض به وضعیت خود وبدرفتاری‌ مسئولان زندان در اعتصاب غذا هستند.

به نوشته این سازمان مدافع روزنامه‌نگاران، زندانیانعقیدتی وروزنامه‌نگاران زندانی در ایران برای اعتراض به وضعیت غیر انسانی خود راهیجز اعتصاب غذا ندارند و گاه با خطر مرگ یا آسیب‌های وخیم جسمی روبه‌رو می‌شوند.

سهیل عربی، عکاس خبری و وبلاگ‌نویس در سال ۹۲ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت وبه اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» ابتدا به اعدام محکوم شد اما در ۹۴ این حکم به هفت سال و نیم زندان کاهش یافت.

امیرحسین محمدی فر و ساناز الله‌یاری نیز کهگزارشهایی پیرامون اعتصابات کارگری تهیه و منتشر کرده بودند، دی‌ماه پارسالبازداشت شدند و بنابر گزارش‌ها، این زوح تاکنون از دسترسی به وکیل محروم مانده‌اند.

به گزارش نهاد هاي بين المللي، شاخص آزادي بيانومطبوعات در ايران به كمترين نقطه از زمان فرمانداري رژيم جمهوري اسلامي رسيده استكه شماري زيادي از روزنامه‌نگاران وفعالان در زندان هاي مختلف كشور بهسر ميبرند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa