دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد
دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد

هشدارها درباره تکرار اعتراضات مردمی ایران وچه‌ بسا شدیدتر از آبان ۹۸

حسین راغفر ، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه "جهان صنعت" درباره تاثیر بحران کرونا بر شرايط قشرهاى مردم بخصوص کارگران هشدار داد كه مشکلات اقتصادى مردم مى تواند منجر به تکرار اعتراضات مردمی همانند آبان ۹۸ وچه‌ بسا شدیدتر از قبل شود.

راغفر گفت "بسیاری از کارگران به خصوص افرادی که در بازار کار غیر‌رسمی فعالیت می‌کنند به طور عمده به دلیل ماهیت بازار کار دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند. طبیعی است که بسیاری از این افراد با شیوع کروناویروس بیکار شدند ومشخص نیست در این مدت چگونه نیازهای اساسی خود و خانواده را برطرف کردند".

وى افزود: "این روزها برای این دسته از افراد مصیبت بزرگی است. در چنین شرایطی دولت باید بیشتر از قبل به فکر این افراد باشد. در حال حاضر دولت با مشکلات مالی گسترده رو‌به‌رو است اما انتظار می‌رود نهاد‌های دولتی فعال در حوزه اقتصادی به میدان بیایند".

اين کارشناس اقتصادی درباره کوچک‌تر شدن سفره کارگران ادامه داد: "این روزها سفره کارگران بسیار کوچک‌تر از قبل شده است. به طور کلی بیشتر اقلام اساسی از زندگی آنان حذف یا کاسته شده است. حداقل دستمزدی که مصوب شده رقمی نیست که یک فرد بتواند در تهران به تنهایی زندگی کند چه برسد به خانوار دو یا سه نفره!".

وی در ادامه گفت: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد وهزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است ودستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورای عالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد".

راغفر در پايان گفتگو هشدار داد كه "در نهایت نباید تکرار وقایع آبان ۹۸ را دور از ذهن دانست. اگر در این مدت دولت تصمیم منطقی نگیرد وهمانند قبل پیش‌رود اعتراضات مردمی همانند آبان ۹۸ شکل می‌گیرد چه‌بسا شدیدتر از قبل وتنها دودش به چشم دولت می ‌رود".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa