وزارت نيروي ايران: افت چشمگیر صادرات برق كشور در سال ۹۸
وزارت نيروي ايران: افت چشمگیر صادرات برق كشور در سال ۹۸

وزارت نيروي ايران: افت چشمگیر صادرات برق كشور در سال ۹۸

وزارت نیروي ایران گزارش داده ‌است صادرات برق كشورطی سال جاری (تا ۱۳ اردیبهشت) نسبت به دور مشابه ۵۴ درصد کاهش یافته ‌است در اثر بحران اقتصاديوسايه اش بر نيرو در كشور.

بر اساس این گزارش که در سایت رسمی وزارت نیرومنتشر شده، ایران در این دوره زمانی کلاً ۳۷۶ میلیون کیلوواتساعت صادرات برق داشته‌است. سه چهارم صادرات برق ایران به عراق انجام می‌شود.

ایران پارسال ۶٫۳ میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق بهارزش ۸۰۰ میلیون دلار داشت که نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد کاهش داشت.واردات برق نیز تقریباً یک‌سوم کاهش یافت و به ۲٫۵ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

وزارت نیرو پیش‌بینی کرده‌است تا پایان سال بیشاز ۵ گیگاوات به توان تولید برق کشور افزوده شود. سالگذشته نیز ایران افزایش ۶ گیگاواتی ظرفیت تولید برق را هدف‌گذاریکرده بود، اما در عمل کمتر از یک سوم این رقم محقق شد، موضوعی که باعث کمبود و قطعیگسترده برق در کشور و قطع چند هفته‌ای صادرات برق به عراق در تابستان شد.

هم‌اکنون ظرفیت نامی نیروگاه‌های ایران بیش از ۸۰ گیگاوات است، اما بنابر گزارش وزارت نیرو، ظرفیتواقعی نیروگاه‌ها تنها ۶۰ گیگاوات است در حالي كه واردات برق ایراننیز در همین دوره زمانی ۶۰ درصد کاهش یافته و به ۱۷۲ میلیون کیلووات ساعت سقوط کرده‌است.

نیروگاه‌های ایران از کهنگی و بازده بسیار پایین(نصف نیروگاه‌های نوین در جهان) به‌شدت رنج می‌برند و به تازگی مرکز پژوهش‌هایمجلس گزارشی منتشر کرد که می‌گوید تولید برق در ایران زیان‌ده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس لایحه بودجه ۹۸ گزارش داده‌است، انتظار می‌رود صادرات برق کشوردر سال جاری ۸ درصد کاهش یابد و مصرف داخلی برق نیزبه همین میزان افزایش یابد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa