او تاکنون سراغ 6 زن رفته
او تاکنون سراغ 6 زن رفته

پليس ایران در تعقيب جوان شكارچى زنان تنها است

مردی با کلاه مشکی لبه‌دار، مسلح به کلت کمری در حالی که خود را مأمور ثبت کنتور آب وبرق وگاز معرفی می‌کند وارد خانه‌های پایتخت شده وبعد از آزار واذیت زنان تنها، اموالشان را به سرقت می‌برد.

به گزارش سايت "عصر ایران"، يكى از قربانيان ماجراى هاى سرقت گفت: "ساعت حدود ۱۰ صبح بود که زنگ در ساختمان به صدا درآمد. شخصی خودش را مأمور برق معرفی کرد واز من خواست در را باز کنم تا کنتور برق را که در پارکینگ خانه بود ببیند. من نیز با این تصور که وی مأمور برق است در اصلی ساختمان را باز کردم".

زن جوان ادامه داد: "ناگهان مرد جوانی با کلاه مشکی لبه‌دار در حالی که ماسکی به صورت داشت پشت در ظاهر شد، قبل از اینکه حرفی بزنم اسلحه‌ای را که به همراه داشت به سمتم نشانه گرفت. او با تهدید اسلحه مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پول و طلا‌ها و وسایل با ارزش داخل خانه را به سرقت برد".

در یکی از سرقت‌هاى ديگر، قربانی پیرزن تنهایی بود که طلا‌های او مورد سرقت قرار گرفته بود. شاکی در تحقیقات گفت: "روز حادثه زنگ خانه‌ام به صدا درآمد ومرد جوانی پشت در بود. او گفت از طرف محمد آقا برایتان هندوانه آورده‌ام. محمد اسم یکی از اقوام من است و با خودم گفتم که او هندوانه را برایم فرستاده است".

وى افزود: "در را که باز کردم مرد جوانی که کلاه لبه‌دار مشکی به سر داشت وارد خانه‌ام شد. وى به محض ورود کلت کمری را که به همراه داشت به سمتم گرفت وبا تهدید اسلحه طلا و پول و وسایل با ارزشی که داخل خانه بود به غیر از تلفن همراهم را به سرقت برد".

بررسی‌ها نشان می‌داد که متهم جوان با موتورسیکلت به محل سرقت‌ها رفته، اما در تمامی سرقت‌ها شماره پلاک موتورسیکلتش را مخدوش کرده بود.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa