اعتراضات كارگران ومعنی جدیدی از جامعه مدنی
تحليلگران درمورد قيام اعتراضات مردمى برهبرى كارگران هشدار مى دهند

اعتراضات كارگران ومعنی جدیدی از جامعه مدنی

روزنامه "شرق" در گزارشى از اعتراضات كارگرى كشور گفت واشاره كرد كه در شرایط قرمز شیوع اپیدمی کرونا وگرمای طاقت‌فرسا در خوزستان کارگران هفت‌تپه نزدیک به دو ماه است که مجددا اعتراض خود را آغاز کرده‌اند.

اين گزارش كه به قلم حمزه نوذری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی نوشته شد افزود: "ظاهرا وبراساس گزارش‌های خبری مسئله به حقوق عقب‌مانده کارگران وتمدیدنشدن دفترچه‌های بیمه درمان برمی‌گردد. در ریشه‌یابی مسئله خصوصی‌سازی نادرست ذکر می‌شود".

به گفته اين گزارش "شاید این‌گونه تعبیر شود که تشکل‌های کارگری وکارگران حق اعتراض دارند وکارگران هفت‌تپه نیز به‌عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع ونقد سیاست‌های دولت را دارند ودولت نیز وظیفه دارد صداها را بشنود وتدبیر کند".

با بررسی اعتراضات وشعارهای کارگران هفت‌تپه این نکته روشن می‌شود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت ونمایندگان دولت در تأمین اجتماعی وامکانات رفاهی وحمایتی است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی وبازار واز همه مهم‌تر پیوند میان این دو نیز معترض هستند.

بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه نشان می‌دهد که از درون اعتراضات، تفسیر ومعنای جدیدی از جامعه مدنی در حال شکل‌گرفتن است؛ جامعه مدنی به‌مثابه منبعی برای حل مسائل رفاهی واقتصادی.

اما نکته مهم این است که نوآوری‌های نهادی جامعه مدنی بدون ارتباط وپذیرش از طرف دولت مجال بروز نمی‌یابد ودر سخن وشعار باقی می‌ماند بدون ارتباط وتعامل بین جامعه مدنی ودولت مسئله کماکان باقی می‌ماند.

کارگران از سال ۹۷ تاكنون با اشکال گوناگون مقاومت ومبارزه از جمله برپایی اعتصاب‌های طولانی‌مدت (نمونه مجتمع نیشکر هفت‌تپه وگروه ملی فولاد اهواز) وغيره اعتراض داشتند كه در این اعتراضات ده‌ها کارگر بازداشت شدند وشماری از آن‌ها همچنان در زندان‌ها هستند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa