ایران يكى از پرتورم ترين كشورهاى دنياست
ایران يكى از پرتورم ترين كشورهاى دنياست

گزارش دولتى: از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند

گزارش «‌پایش فقر» که از سوی معاونت رفاه‌ اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته است.

بر این اساس، حداقل ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت.

در سالیان گذشته، فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است.

سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران ایران است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است.

گفتنی است تورم وگرانی در کنار ثابت ماندن دستمزدها وموج گسترده اخراج ومعلق شدن شاغلان از کار موجب شده سبد معیشت خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شود.

پيشتر، نتایج یک نظرسنجی دولتى درباره میزان مصرف گوشت، مرغ وماهی در میان خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت طی سال ۱۳۹۷ گوشت قرمز وحدود ۹ میلیون نفر ماهی نخورده‌اند.

از دور باطل فقر وکرونا سخن می‌رود. بحران‌ اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به فقر وبیکاری در جامعه ایران دامن زده است. فقر وبیکاری نیز امکان تهیه ماسک، مواد بهداشتی وتن دادن به الزام قرنطینه را از بین می‌برد.

بر اساس گزارش ها، شمار کسانی که در ایران تحت پوشش بیمه نیستند، بسیار زیاد است. از آن جمله است کارگران روزمزد ودست‌فروشان. همین موضوع باعث آن شده است که فشار مالی ناشی از شیوع کرونا بر این بخش از جامعه بیش از سایر بخش‌ها باشد.

این در حالی است که برخى مقامات كشور بر این باورند فقر وبیکاری باعث آن می‌شود که مردم واقشار محروم جامعه امکان تهیه ماسک ومواد ضدعفونی کننده را نداشته ونتوانند اصول بهداشتی ضروری برای مقابله با ویروس کرونا را رعایت کنند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa