هزاران دانش‌آموز در شرایطی فقر وبحران مالی از تحصیل بازداشت شده اند
هزاران دانش‌آموز در شرایطی فقر وبحران مالی از تحصیل بازداشت شده اند

گزارش: فرم‌های محرمانه درمورد “تفتیش عقاید” در مدارس تهران

"ایران ‌اینترنشنال" در گزارشى نوشت "شواهدی نشان می‌دهد حراست وزارت آموزش وپرورش ایران در ابتدای سال ۱۳۹۹، میان برخى از مدارس تهران فرم‌هایی محرمانه با محتوای تفتیش، گزارش ودسته‌بندی عقیدتی دانش‌آموزان ومعلمان توزیع کرده است".

به گزارش "ایران ‌اینترنشنال"، این فرم‌ها با عناوین "مشخصات دانش‌آموزان مذاهب" و"پرسنل آموشگاه‌ها"‌ ودر جهت مشخص کردن عقاید مذهبی، جنسیت،‌ ملیت وتفکیک معلمان ودانش‌آموزان در گروه‌های مشخص ارسال شده است.

اين گزارش افزود: "در یکی از فرم‌های ارسال شده علاوه بر اطلاعات هویتی ومحل اقامت دانش‌آموزان ووالدین آن‌ها، مسئولان مدارس باید به ارائه مشخصات دانش‌آموزان پیرو مذاهب بپردازند".

در این فرم، ‌دانش‌آموزان در گروه‌های: "شیعه، اهل سنت، مسیحی، یهودی، بهائیت، دراویش، زرتشتی" وغيره از فرق وجریان‌های نوظهور تقسیم ودسته‌بندی می‌شوند.

حکومت ایران آیین‌های عرفانی ومعنوی جدیدی را که بعضی از آن‌ها حلقه‌های هواداران مرتبط در کشورهای دیگر دارند، در این دسته‌ تعریف کرده وهدف برخورد پلیسی وقضایی قرار می‌دهد.

با وجود تاکید اصل ۲۳ قانون اساسی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید، اما نهادهای امنیتی وقضایی رژيم ایران طی چهار دهه گذشته بسیاری از شهروندان پیرو ادیان ومذاهب را تحت تعقیب قضایی ومحکومیت قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش هاى سازمان حقوقى،‌ پیروان برخی آیین‌ها در ایران از جمله بهاییت از حقوق شهروندی خود همچون حق تحصیل نیز محروم شده‌اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa