افزایش حقوق امسال هنوز برای کارگران خباز اعمال نشده است
افزایش حقوق امسال هنوز برای کارگران خباز اعمال نشده است

گزارش: کارگران خباز در فقر زندگی می‌ کنند وکسی به فکر آنها نیست

خبرگزارى "ایلنا" در گزارشى یکشنبه هفتم ادريبهشت ماه نوشت "کارگران خباز این روزها در فقر زندگی می‌ کنند وهميشه مى گويند کسی به فکر ما نیست؛ نه وزارت کار ونه هیچ نهاد مسئولی.

"در جواب مشکلات کارگران خباز؛ پاسخ می ‌دهند که این مشکلات را با نماینده‌تان مطرح کنید. به ما هم جواب سر بالا می ‌دهند ومی‌ گویند بودجه نداریم." این‌ها صحبت‌های رمضان علی نوروزی، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور ورئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان مرکزی است که درباره این روزهای کارگران خباز می‌ گوید: "کسی احوالی از کارگر خباز نمی‌پرسد!".

گزارش ایلنا افزود: "تا وقتی که مردم به نان نیاز دارند، کارگران خباز حتی با شیوع کرونا در محیط کار حاضر می ‌شوند. خیلی از مردم با مراجعه به نانوایی‌ها؛ کارگران خبازی را می‌ بینند که با کمترین امکانات بهداشتی ومراقبتی در حال کار وفعالیت هستند".

گزارش خبرگزارى کارگرى اشاره كرد كه "برای این کارگران خباز قرنطینه‌ای در کار نیست. وقتی که سفره کارگران بی‌نان باشد؛ پخت نان حتی در شرایط پرخطر تنها راه ممکن است."

کارگران خباز روزانه دستمزد می‌ گیرند. در ایام شیوع کرونا که گاه به گاه نانوایی‌ها از کسادی کار تعطیل بودند، همین دستمزد روزانه هم سهم خبازان نشد. خیلی اوقات کار بود اما پولی در کار نبود. چون کارفرمایان مشکلات بودجه را بهانه می ‌کردند.

در عين حال، افزایش حقوق امسال هنوز برای کارگران خباز اعمال نشده است. در افزایش مزد آنها هر بار نارضایتی مردم از گران شدن نان را بهانه می ‌کنند. مطمئنا کارگران خباز راضی به گران شدن نان نیستند. اما آنها که هیچ افزایش دستمزدی نداشته‌اند، ناراضی‌تر هستند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa