تهیه مواد اولیه یکی از مشکلات جدی واحد هاى صنعتی است
تهیه مواد اولیه یکی از مشکلات جدی واحد هاى صنعتی است

یک نماینده ایرانى: جمعیت مطلوب بدون رشد اقتصادی توهمی توخالی است

نماینده مجلس شورایاسلامی، معصومه آقاپور، ادعای مدیریت جمعیت ۵۰۰ میلیونی در ایران را "توهم" خواند وحتیرسیدن به جمعیت ۱۰۰ میلیونی را هم بعید می ‌داند. اين درحالى كه رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر است.

معصومه آقاپور در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" ادامه داد: "به هیچعنوان امکان مدیریت این جمعیت در کشور وجود ندارد. منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگویجمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد ونکته این است؛ همین میزان جمعیت هم اگر رشد اقتصادیتحقق نیابد، محقق نخواهد شد".

سخنان خانمآقاپور واکنشی است به اظهارات اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام کههفته گذشته ضمن انتقاد به "روحیه ما نمی‌ توانیم"، مدعی شده بود: "کشور‌نه تنها می‌ تواند خود را اداره کند بلکه ۵۰۰‌ میلیون نفر را می‌ تواند مدیریت کند".

معصومهآقاپور با اشاره به این ادعا، گفت: "آنچه مطرح می‌‌کنند؛ یعنی جمعیت ۵۰۰ میلیونی هیچ‌گاهاتفاق نمی‌افتد. باید ازاین افراد بپرسیم با چه دیدگاهی امکان مدیریت این جمعیت راتوجیه می‌کنند".

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتش با بیاناینکه "زوج‌ها رغبتی به بچه‌دار شدن ندارند"، از شروط جدیدی خبر دادهاست که زوج‌ها در عقدنامه خود برای جلوگیری از فرزندآوری ثبت می‌کنند.

وى همچنین تاكيد كرد كه بدون بهبود وضعیت درآمدخانواده‌ها در شهرها وروستاها "هیچ امیدی به تحقق هدف جمعیت مناسب نیست"،وافزود: "الان عمق فاجعه فقر در بخش روستایی کشور است. ما در برخی روستاها وشهرستان‌هایکوچک، در نانوایی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌ خرند".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa