اولين حضور تيم ملي وزنه ‌برداري زنان ايران در مسابقات قهرماني ‌آسيا
اولين حضور تيم ملي وزنه ‌برداري زنان ايران در مسابقات قهرماني ‌آسيا

اولين حضور تيم ملي وزنه ‌برداري زنان ايران در مسابقات قهرماني ‌آسيا

تيم ملي وزنه برداري بزرگسالان زنان ايران براي اولين بار به مسابقات قهرماني آسيا ۲۰۱۹ اعزام شده كه اين اولين حضور تيم ملي وزنه برداري زنان ايران در اين مسابقات محسوب مي شود.

به گزارش سايت صداي آمريكا فارسي، پوپك بسامي، اولين نماينده ايران در مسابقات قهرماني آسيا در كشور چين بود كه در دسته ۵۵ كيلو در مجموع با ركورد ۱۴۳ كيلوگرم  در اين مسابقات به مقام چهارم شد.

پیش از اين سال گذشته تيم ملي وزنه بردارينوجوانان در مسابقات نوجوانان آسيا شركت كرده و"پارمیدا محمودیان" بهعنوان اولين دختر وزنه بردار ايران در يك مسابقه رسمي بين المللي بروي تخته رفتهبود.

در مسابقات وزنه برداري زنان قهرماني آسيا در چينبه جزء پوپك بسامي،‌ در تيم ملي ايران مريم زارع، ابريشم ارجمندخواه ، النازباجلاني، الهام حسيني، مرضيه قنبري وپريسا جهان فكريان حضور دارند.

تيم ملي زنان وزنه برداري سابقه چنداني ندارد واوليناردوي تيم ملي اين رشته در بخش زنان در بهمن سال ۹۶ تشكيل شد واولين حضور دختران وزنه برداري مربوط به مسابقات آسيايي جوانانونوجوانان در سال ۲۰۱۸ است

شايان بتذكر است كه ورزشكاران زن در ايران برايحضور در مسابقات بين المللي بايد پوشش مورد تاييد دولت جمهوري اسلامي را داشتهباشند ولباس مورد تاييد ورزنه برداران زن ايران در مهر ماه سال گذشته رونمايي شد.

در راستاي حضور زنان ايران در زمينه ورزش، ياد ميشود كه نخستین بوکسور زن ايراني "صدف خادم" پس از پيروزي نخستش بر حريف فرانسوي اشتهديد به بازداشت شد كه اين باعث شد خانم خادم قصد بازگشت به ايران را ندارد.

اما در همين راستا تا هنوز مشخص نيست كه صدف خادماز كشور ودولت فرانسه درخواست پناهندگي اجتماعي خواهد كرد يا از طريق اقامت ورزشي وكاريدر اين كشور خواهد ماند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa