ورزشکاران ایرانی به خاطر سیاست جمهوری اسلامی عملاً ناچارند که از مصاف با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند
ورزشکاران ایرانی به خاطر سیاست جمهوری اسلامی عملاً ناچارند که از مصاف با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند

براى نخستين بار.. شطرنج بازان ایران رو در رو با حریفان اسراییلی

دبیر فدراسیون شطرنج ایران، افشین تهرانی، از رویارویی شطرنج بازان محمد امین طباطبایی وپرهام مقصود لو با حریفان اسراییلی خبر داد وگفت كه اين رویارویی ناخواسته بوده است.

افشینتهرانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص رویا رویی محمد امین طباطبایی وپرهاممقصود لو با حریفان اسراییلی در دوشنبه ۲۵ آذر ماه، اظهار کرد: ایندیدار در مسابقات آزاد بلیتس اتفاق افتاده است.

تهرانىافزود: "در مسابقات بلیتس شطرنج باز باید به سرعت پشت میز بازی بنشید وهر دوراز یازده مسابقه را در سه دقیقه ودو ثانیه به اتمام برساند؛ بنابر این شطرنج بازانزمان کافی برای جست وجوی ملیت حریف را ندارند".

ویادامه داد: "مسابقات بلیتس، آزاد بوده است و سرپرست و کاپتان همراه شطرنج بازاننبوده تا به آن ها اطلاع بدهد. هر دو نفر بدون اطلاع به پشت میز نشسته اند و در مقابلحریفان اسرائیلی خود پیروز شده اند.

تهرانیدر خصوص آینده طباطبایی ومقصودلو گفت: "این اتفاق در گرو سیاست های وزارت ورزشقرار دارد. دیروز در وزارت ورزش حاضر شدیم وتوضیحات لازم را در خصوص ناخواسته بودناین دیدار ارایه کردیم".

دبیرفدراسیون شطرنج با اشاره به ناراحتی طباطبایی ومقصودلو، گفت: "در گذشته این دونفر در صورت بروز چنین قرعه هایی به مصاف حریفان خود نمی رفتند.

به گزارش ایمنا، محمد امین طباطبایی وپرهام مقصود لو در تورنمنت سیتخس اسپانیا با حریفان خود به رقابت پرداختند وهر دو موفق به پیروزی مقابل حریفان خود شدند.

ورزشکاران ایرانی به خاطر سیاست جمهوری اسلامی عملاً ناچارند که از مصاف با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند وهمین موضوع بارها برای ورزش ایران در مجامع بین‌المللی دردسرساز شده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa