جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را انتقاد مى كند
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را انتقاد مى كند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را انتقاد مى كند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ‌ای از حضور زناندر ورزشگاه‌های ایران انتقاد وتلویحا به دولت حسن روحانی حمله کرد. در این بیانیه به"برخی مسئولان" حمله شده که به گفته جامعه مدرسین "فضای کشور را دوقطبیمی‌ کنند."

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین آمده است کهمقارن با ایام اربعین "شاهد برخی بی‌مبالاتی‌ها در کشور در قالب سوق دادن بانوانبه ورزشگاه‌های آقایان بودیم. امری که بی ‌شک در مسیر احیای دین وعمل به ارزش‌های اسلاموانقلاب نیست".

بخش اعظم مراجع تقلید وروحانیان بلندپایه، امامان جمعه ونمایندگانرهبر جمهوری اسلامی در نهادهای مختلف، فرماندهان سپاه پاسداران ونیروی انتظامی، مقام‌هایارشد قوه قضائیه ورسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا از جمله مخالفان سرسخت حضور زناندر ورزشگاه‌ها هستند.

اما در مقابل دولت حسن روحانی ومسئولان وزارت ورزش وفدراسیونفوتبال ایران، تلاش کرده ‌اند به شکلی بسیار محتاطانه از حضور زنان در استادیوم‌هایورزشی حمایت کنند كه پس از مناقشه‌ ای طولانی میان فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا"ومسئولان ورزشی، بالاخره زنان ایرانی توانستند روز ۱۸ مهر ۱۳۹۸ برای نخستین باربه شکل رسمی برای دیدن بازی ایران وکامبوج در استادیوم آزادی تهران حضور پیدا کنند.

لازم بيادآورى است كه فیفا پیش از این بازی تهدید کرده بودکه در صورت جلوگیری مجدد از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فوتبال ایران را محروم خواهدکرد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa