زنان سعودى يكى از مسابقات را در ورزشگاه تماشا مى كنند
زنان سعودى يكى از مسابقات را در ورزشگاه تماشا مى كنند

عربستان سعودى لیگ فوتبال زنان را برگزار می ‌کند

پس از لغو ممنوعیت حضور زنان سعودى در ورزشگاه‌ها، لیگ ملی فوتبال زنان عربستان سعودى برای نخستین بار برگزار می ‌شود. هدف از برگزاری این مسابقات با ۱۰۰ هزار پوند جایزه، مشارکت زنان در ورزش اعلام شده است.

مقامات سعودى گفته ‌اند یک ماه دیگر برای برگزاری لیگ ملیفوتبال زنان (WFL) دست به‌ کار می ‌شوند. بودجه‌ای هم برای این مسابقات در نظرگرفته شده است.

درين راستا، روزنامه "تلگراف" روز چهارشنبه هفتماسفند در گزارشی، این اقدام مقامات در عربستان سعودى را حرکتی برای "کاهش محدودیت‌هایحضور زنان در پادشاهی عربستان سعودى" ارزیابی کرده است.

"تلگراف" اشاره كرد که بیش از یک سال از مجاز شدن رانندگی بانوان در عربستانسعودى وچند ماه از اعطای حق سفر زنان بدون اجازه همسر وخانواده می ‌گذرد واکنون نوبتبه لیگ ملی فوتبال زنان در پادشاهی رسیده است.

این روزنامه، تصمیم جدید مقامات عربستان را "حرکت درست"برای کشوری معرفی کرده که بر اساس گزارش‌هایی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۳ درصد از زنان آن،فرصت عرض‌ اندام در حوزه‌های ورزشی را نداشتند.

مسئولان فدراسیون ملی ورزش عربستان سعودى وبرگزارکنندگاناین لیگ امیدوارند این اقدامات باعث افزایش مشارکت زنان در میدان‌های ورزشی شود.

فدراسیون ملی ورزش عربستان سعودى گفت که "با راه‌اندازیاین مسابقات، حضور زنان سعودى در عرصه ورزش، تقویت واستعدادها وموفقیت‌های ورزشی آنهاشکوفا می ‌شود".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa