تماشاگران زنان ایران در يكى از مسابقات هستند
تماشاگران زنان ایران در يكى از مسابقات هستند

کنفدراسیون فوتبال آسیا: به زنان ایران اجازه دهید مسابقات را در ورزشگاه تماشا کنند

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، ویندزر جان، ازمقام‌های ایران خواسته است که به زنان اجازه دهند مسابقات مقدماتی جام جهانیفوتبال را که امسال برگزار خواهد شد، در ورزشگاه تماشا کنند.

ویندزر جان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، بهبرگزاری مسابقات فوتبال زنان در ایران هم اشاره کرده و گفته است: "همه بایددر نظر گرفته شوند، فوتبال یک ورزش فراگیر است. در ایران هم زنان وهم مردان فوتبالبازی می‌کنند ودر نتیجه همه باید بتوانند مسابقات را تماشا کنند".

در دوران حکومت جمهوری اسلامی، حضور زنان ایراندر ورزشگاه‌ها همواره ممنوع بوده است. تا حدى كه سال گذشته تعدادی از زنان با تغییرظاهری خود وگذاشتن ریش‌های مصنوعی توانستند وارد ورزشگاه شوند.

در اين راستا، برخی از این افراد هفته گذشته توسطسازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. آنها پس از دو روز بازداشت با سپردن وثیقه آزادشدند. در حالى كه فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، تا نهم شهریور به ایران مهلت دادهاست که موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را حل کند.

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، ۱۷ مرداد امسال در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های دربارهجلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرد که "زنانباید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa